Hackathon Bootcamp 2021 van start

Van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 maart organiseert ICT Campus samen met studenten, docenten en lokale ondernemers de ‘Bootcamp ICT Campus 2021’. Het thema is ‘Gezond leven’. Op tien verschillende locaties in Regio Foodvalley werken 134 studenten gelijktijdig aan tien vraagstukken van acht ondernemers. Studenten bouwen verder aan de resultaten van de Hackathon en onderzoeken nieuwe vragen afkomstig van lokale ondernemers. Op vrijdag 26 maart beoordeelt een jury, die bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en ondernemers de resultaten.

In gemixte teams apps en dashboards ontwikkelen
Na het succes van de Hackathon tijdens de Digital Days op 12 februari, bouwen de studenten verder aan de resultaten en werken zij aan nieuwe vraagstukken van lokale ondernemers. De teams bestaan uit studenten van de Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Aeres MBO, het Rijn IJssel College en het Technova College. In gemixte teams van vijf tot acht deelnemers werken zij aan verschillende opdrachten uit het bedrijfsleven. Zo werken studenten aan vragen zoals: ‘Hoe kunnen operationele teeltdata vanuit de kas worden gebruikt om de bedrijfsvoering van tuinbouwbedrijven te optimaliseren?’, ‘Hoe kunnen we fijnstof in pluimveestallen meten, zonder dat sensoren verstoppen?’ en ‘Ontwikkel een app voor de Feed Calculator die studenten van het Aeres TCI kunnen gebruiken, om te leren hoe veevoer wordt geformuleerd op de juiste samenstelling voor diverse soorten vee.’ De lat ligt nu hoger en het is de bedoeling dat er daadwerkelijk software prototypen gebouwd gaan worden. Denk aan apps en dashboards die betekenisvolle data laten zien voor bedrijven.

Onderwijs blijft aansluiten op vragen van de toekomst
De ‘Bootcamp ICT Campus 2021’ vindt plaats op verschillende locaties in Regio Foodvalley. Vrijdagmiddag 26 maart beoordeelt een jury, die bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en ondernemers, de resultaten van de teams. De teams maken kans op verschillende prijzen. Het onderwijs neemt de resultaten mee voor de beoordeling van de studenten. Een mooie samenwerking en een prachtige win-winsituatie voor het onderwijs. Met de initiatieven van ICT Campus zorgen we ervoor dat het onderwijs aan blijft sluiten op vragen van de toekomst en stimuleren we dat er meer jongeren kiezen voor een ICT-opleiding.