Hackathon biedt studenten innovatieve vraagstukken (deel 2)

In deel 2 van deze serie lichten we maar liefst drie mooie opdrachten van IoT Solutions Partners toe. De diverse opdrachten zijn in samenwerking met Van Ravenhorst Transport, het Lectoraat Logistiek HAN, het Poultry Expertise Centre en Melkveebedrijf Marke. Van klimaatmonitoring bij diertransport tot fijnstofmonitoring en het meten van bodemkwaliteit.

Klimaatmonitoring bij diertransport

Van Ravenhorst Transport Solutions, IoT Solutions Partner en het Lectoraat Logistiek HAN zijn op zoek naar een wegwerp-device voor het bewaken van het complete klimaat tijdens het transport van eendagskuikens. Hierbij heeft het monitoren van de exacte temperatuur de eerste prioriteit, maar ook CO²- en luchtvochtigheidmonitoring kunnen mogelijk in het device verwerkt worden. Aan de studenten om hun creativiteit en IT-kennis er op los te laten. Dit device kan namelijk inzicht verschaffen in onder andere de temperatuur waar de dieren voor, tijdens en na het transport aan worden blootgesteld.

Fijnstofmonitoring

De discussie over volksgezondheid en fijnstof is een actueel thema in de pluimveesector. Pluimveehouders krijgen te maken met strengere milieueisen en om fijnstof te reduceren moeten ze de stalinrichting verbeteren. Daarnaast moeten ze, met behulp van meetsystemen, de effecten van de genomen maatregelen aantonen. Ervaringen tot nu toe hebben geleerd dat veel meetsystemen niet bestand zijn om langdurig te meten, vanwege de hoge concentraties fijnstof, in combinatie met luchtverplaatsing in de stal. Omdat er wel grote behoefte is aan goede sensoren, gaan het Poultry Expertise Centre en IoT Solutions Partners, samen met studenten, onderzoeken of er nieuwe en andere manieren te bedenken zijn die sensoren opleveren waarmee in pluimveestallen het fijnstof is te meten. De oplossing dient uiteindelijk vooral eenvoudig en betaalbaar te zijn.

Het meten van bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit wordt de komende jaren steeds belangrijker. Rondom de bodem wordt al veel data vastgelegd. Ook de ontwikkeling van bodemsensoren heeft een grote vlucht genomen, maar het overgrote deel van deze sensoren richt zich op de fysische eigenschappen van de bodem. Er is echter ook grote behoefte aan het ontwikkelen van sensoren waarmee de chemische indicatoren van de bodem kunnen worden gemeten. IoT Solutions Partners en Melkveebedrijf de Marke stellen studenten dan ook voor de uitdaging een oplossing te bedenken voor het kunnen meten van chemische indicatoren en ook na te denken over hoe deze meting kan worden uitgevoerd.

Ultieme samenwerking

De Digital Days wordt georganiseerd door ICT Valley samen met ICT Campus-partners. De Hackathon is een ultiem voorbeeld van een optimale samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven in de regio. Zo doen er 167 mbo- en hbo-studenten vanuit de CHE, HAN, Technova, Rijnijssel College en Aeres mbo Ede mee. Zij werken aan 9 vraagstukken die een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving en aangedragen zijn door 7 bedrijven uit de regio. Daarnaast zetten in totaal maar liefst 14 bedrijven uit de regio zich in, niet alleen voor de opdrachten maar ook door het leveren van experts en het bieden van begeleiding. Ook meer dan 20 docenten werken mee aan de Hackathon als coach of begeleider. Een event om trots op te zijn!

Lees deel 1 in deze serie, met opdrachten van Mprise en Info Support.

1 reactie op “Hackathon biedt studenten innovatieve vraagstukken (deel 2)”

  1. Pingback: Hackathon biedt studenten innovatieve vraagstukken (deel 3) – Digital Days

Reacties zijn uitgeschakeld.